Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага /Төсөл/

Газрын тосны орд ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тавигдах шаардлага /Төсөл/

Төслийг энд дарж татна уу.

Хавсралтуудыг энд дарж татна уу.

Холбогдох саналыг УУХҮЯ-ны Түлшний бодлогын газрын 260701 утсаар, эсхүл Pureve91@gmail.com хаягаар илгээнэ үү. 

Товч саналыг Фейсбүүк хаягаараа орж, дор коммент хэлбэрээр үлдээж болно.