Үйлдвэрлэлийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журмын төсөлд санал авч байна

Үйлдвэрлэлийн технологийн түвшний үнэлгээ хийх байгууллагад эрх олгох журмын төсөлд санал авч байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй холбоотой саналаа Монгол улс, Улаанбаатар хот, Нэгдсэн үндэстний гудамж 5/1, Засгийн газрын 2-р байранд хүргэж өгөх болон  976-51-264179 утсаар, chimegsanaa@mmhi.gov.mn хаягаар ирүүлж болно.