Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөл хуралдах тухай

Геологийн судалгааны асуудал хэлэлцэх УТХ-2019-02 дугаар хурал 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09:00 цагт Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 3 давхрын хурлын зааланд болно.                                                                                                                                       

д/д

Төслийн нэр

ААН

1

“ГОЛЛОХ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХЭТИЙН ТӨЛВИЙН СУДАЛГАА” /АМС-2017/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ГСТ” ТӨҮГ

 

2

“МОНГОЛ УЛС, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНКазУ-ын ХАМТАРСАН “ХОЙТ, ТӨВ, ЗҮҮН АЗИЙН ГҮНИЙ ГЕОЛОГИЙН ПРОЦЕСС БА МЕТАЛЛОГЕНИ” /ХТЗА-2018/ ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ГСТ” ТӨҮГ

 

3

“УЛСЫН ГЕОЛОГИЙН 1:200000 МАСШТАБТАЙ ИЖ БҮРДЭЛ ЗУРГИЙГ К ХАВТГАЙН ХЭМЖЭЭНД НЭГТНЭХ” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ЭРЭЭН ЧУЛУУ”ХХК

4

“БҮРХТЭЙ УУЛ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ЭРЭЭН ЧУЛУУ”ХХК

5

“ГАЛБЫН ГОВЬ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ДАРХАН МЯНГАДАР УУЛ”ХХК

6

“ИХ ӨЛЗИЙТ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

ШУТИС-ИЙН ГУУС

7

“ДӨЧ ГОЛ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ИХ ЦОГ ӨНДӨР”ХХК

8

“АСГАТ УУЛ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ГУРВАН ҮНДЭС”ХХК

9

“ОЛОН ГОЛ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“МИНТОРЕС”ХХК

10

“НОМГОНЫ НУРУУ-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ЛИТОЛОГ”ХХК

11

“БАЯН ИНДЭР-50” ТӨСЛИЙН АЖЛЫН 2019 ОНЫ ТӨСӨЛ, ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

“ТАЛСТ ДӨЛ”ХХК