“Монголын геологи 80” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болох тухай

“Монголын геологи 80” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал болох тухай

Монгол Улсад Үндэсний геологийн алба байгуулагдсаны 80 жилийн ойн хүрээнд “Монголын геологи-80” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 10 дугаар сарын 17-ны өдөр зохион байгуулна. Эрдэмтэн судлаачид, геологчид та бүхэн ойн хуралд хэлэлцүүлэх илтгэлийн саналаа /илтгэл болон илтгэгчийн нэр, байгууллага, албан тушаалыг Англи, Монгол хэлээр/ geo.rudn@gmail.com хаягаар ирүүлнэ үү.

 

Холбогдох материалууд нь Хайгуулчин (монгол, monseginfo@gmail.com), Mongolian Geoscientist (англи, mongoliangeoscientist@must.edu.mn) сэтгүүлийн дугаарт хэвлэгдэн гарах болно.

            Жич: Хуралд хэлэлцүүлэгдэхээр ирсэн илтгэлийн саналыг зохион байгуулах ажлын хэсгийн хүрээнд шийдвэрлэж эцсийн байдлаар хариуг эргэж мэдэгдэнэ.

 

УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ