ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР
Онцлох 10 ажлыг цувралаар танилцуулж байна
3. "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-т үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүлж, паркийн хүрээнд Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр байгуулахаар тогтож дэд бүтцийн ажлыг эхлүүллээ.
 
 
4. Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн технологийн бус байгууламжийн бүтээн байгуулалтын ажил (EPC-1)-ыг үйлдвэрийн талбайд эхлүүлж, технологийн байгууламжуудын барилга угсралтын ажил (EPC-2, EPC-3)-ын Ерөнхий гүйцэтгэгчийн урьдчилан сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн компаниудаас эцсийн шалгаруулалт явагдаж, газрын тос боловсруулах үйлдвэрт шаардагдах усыг Бор хөөврийн говиос дамжуулах хоолой барих ажлыг эхлүүллээ.