УРИЛГА

УРИЛГА

 

 ЭРДЭС БАЯЛАГ – ЦАХИМ ШИЛЖИЛТ

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА 

 

Хэлэлцүүлгийн зорилгоЭрдэс баялгийн салбарын үр ашиг, өгөөж, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын үйлчилгээг нээлттэй, хүнд сурталгүй, ил тод, хариуцлагатай болгох.

Уриа: Байгалийн баялгаас Оюуны баялагт

Бүртгэл: 2021.05.21-нд Цахимаар зохион байгуулах бөгөөд бүртгэлийг QR код болон https://forms.gle/8WnyFrq8qDRdznyK6 линкээр нэвтэрч бүртгүүлнэ үү.