ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР
 
Онцлох 10 ажлыг цувралаар танилцуулж байна
 
5. Хүнд үйлдвэрийн салбарын суурь хууль болох "ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн үзэл баримтлалыг батлууллаа.
 
 
6. Эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүний гадаад, дотоодын зах зээл дээрх борлуулалтыг нээлттэй, оновчтой, өндөр үр ашигтай, зах зээлийн зарчимд нийцсэн аргаар хийх, шударгаар үнэ тогтоох, экспортыг нэгдсэн бодлогоор зохицуулах зорилго бүхий "ЭРДЭС БАЯЛГИЙН БИРЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ"-ийн үзэл баримтлалыг батлууллаа.