ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ – УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР
 
Онцлох 10 ажлыг цувралаар танилцуулж байна
 
7. ГАЗРЫН ТОС ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙ БАРИХ ажлын гүйцэтгэгчийг сонгох олон улсын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж хураангуй жагсаалтад орсон 15 компанид тендерийн баримт бичгийг хүргүүлэв.
 
 
8. Алт олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл олгох нөхцөлийг сайжруулах, алт олборлолтын хэмжээг богино хугацаанд нэмэгдүүлэх зорилгоор УУХҮ-ийн сайд, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хамтарсан тушаалын хавсралтаар батлагдсан ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ САНХҮҮЖИЛТИЙН ЖУРАМД нэмэлт, өөрчлөлт оруулж урьдчилгаа төлбөрийн санхүүжилтийг 2021 онд үргэлжлүүлэн олгохоор болов.