Салбарын статистик

ГАРЧИГ       ТАТАХ       
1Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 06-р сарын байдлаар)
2Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 05-р сарын байдлаар)
3Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 04-р сарын байдлаар)
4Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 03-р сарын байдлаар)
5Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 02-р сарын байдлаар)
6Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2018 оны 01-р сарын байдлаар)
7Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 12-р сарын байдлаар)
8Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 11-р сарын байдлаар)
9Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 10-р сарын байдлаар)
10Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 9-р сарын байдлаар)
11Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 8-р сарын байдлаар)
12Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 7-р сарын байдлаар)
13Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 5-р сарын байдлаар)
14Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 4-р сарын байдлаар)
15Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 3-р сарын байдлаар)
16Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 2-р сарын байдлаар)
17Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2017 оны 1-р сарын байдлаар)
18Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 12-р сарын байдлаар)
19Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
20Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 10-р сарын байдлаар)
21Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 9-р сарын байдлаар)
22Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 8-р сарын байдлаар)
23Уул уурхайн салбарын зах зээлийн үнийн мэдээлэл (2016 оны 7-р сарын байдлаар)
1ТҮЛШ, ШАТАХУУНЫ ҮНЭ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ОЛБОРЛОЛТ (2020 ОНЫ 06-Р САРЫН 23-НЫ БАЙДЛААР)
2ТҮЛШ, ШАТАХУУНЫ ҮНЭ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ОЛБОРЛОЛТ (2020 ОНЫ 06-Р САРЫН 16-НЫ БАЙДЛААР)
3Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 06-р сарын 02-ны байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 05-р сарын 05-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 28-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 21-ний байдлаар)
7ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2020 ЭХНИЙ УЛИРЛЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
8Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 15-ны байдлаар)
9Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 04-р сарын 07-ны байдлаар)
10Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 31-ны байдлаар)
11Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 25-ны байдлаар)
12ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН НЭГ, ХОЁРДУГААР САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
13Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 18-ны байдлаар)
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 10-ны байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 03-р сарын 03-ны байдлаар)
16ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2020 I СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 19-ны байдлаар)
18Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 11-ний байдлаар)
19Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 02-р сарын 04-ний байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 28-ны байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 21-ний байдлаар)
22Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 14-ны байдлаар)
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2020 оны 01-р сарын 07-ны байдлаар)
24Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 30-ны байдлаар)
25УУЛ УУРХАЙ, ХҮНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН 2019 I-XI СТАТИСТИК МЭДЭЭ
1Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 25-ны байдлаар)
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 10-ны байдлаар)
3ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2019 I-X
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 12-р сарын 03-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 25-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 19-ны байдлаар)
7Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 11-р сарын 05-ны байдлаар)
8Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 29-ны байдлаар)
9Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 23-ны байдлаар)
10Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 15-ны байдлаар)
11Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 08-ны байдлаар)
12Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 10-р сарын 1-ний байдлаар)
13ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН 2019 ЭХНИЙ VIII САРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 09-р сарын 17-ны байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 09-р сарын 02-ны байдлаар)
16Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 27-ны байдлаар)
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 20-ны байдлаар)
18Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 08-р сарын 13-ны байдлаар)
19Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 07-р сарын 16-ны байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 25-ны байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 11-ний байдлаар)
22Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 06-р сарын 04-ний байдлаар)
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 21-ний байдлаар)
24Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 14-ний байдлаар)
25Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 05-р сарын 07-ны байдлаар)
1Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 30-ны байдлаар)
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 16-ны байдлаар)
3Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 09-ний байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 26-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 19-ны байдлаар)
7Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 03-р сарын 12-ны байдлаар)
8Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 02-р сарын 26-ны байдлаар)
9Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 22-ны байдлаар)
10Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 15-ны байдлаар)
11Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2019 оны 01-р сарын 09-ний байдлаар)
12Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 25-ны байдлаар)
13Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 11-ний байдлаар)
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 12-р сарын 04-ний байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 20-ны байдлаар)
16Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 13-ны байдлаар)
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 11-р сарын 05-ны байдлаар)
18Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 23-ны байдлаар)
19Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 16-ны байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 09-ний байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 10-р сарын 02-ны байдлаар)
22Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 25-ны байдлаар)
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 18-ны байдлаар)
24Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 07 сарын байдлаар
25Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 06 сарын байдлаар
1Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 05 сарын байдлаар
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 11-ний байдлаар)
3Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 09-р сарын 04-ний байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 28-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 21-ний байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 08-р сарын 14-ний байдлаар)
7Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 04 сарын байдлаар
8Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 03 сарын байдлаар
9Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 02 сарын байдлаар
10Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2018 оны 01 сарын байдлаар
11Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл 2017 оны 12 сарын байдлаар
12Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 07-р сарын 10-ны байдлаар)
13Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 27-ны байдлаар)
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 12-ны байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 06-р сарын 05-ны байдлаар)
16Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 29-ний байдлаар)
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 22-ны байдлаар)
18Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 08-ны байдлаар)
19Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 05-р сарын 01-ний байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 24-ний байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 17-ны байдлаар)
22Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 10-ны байдлаар)
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 04-р сарын 02-ны байдлаар)
24Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 27-ны байдлаар)
25Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 20-ны байдлаар)
1Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 03-р сарын 06-ны байдлаар)
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 02-р сарын 27-ны байдлаар)
3Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 02-р сарын 05-ны байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 30-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 23-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 16-ны байдлаар)
7УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 11 САРЫН БАЙДЛААР
8УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 10 САРЫН БАЙДЛААР
9УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 09 САРЫН БАЙДЛААР
10УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 08 САРЫН БАЙДЛААР
11УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 07 САРЫН БАЙДЛААР
12УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 06 САРЫН БАЙДЛААР
13УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 05 САРЫН БАЙДЛААР
14УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 04 САРЫН БАЙДЛААР
15УУЛ УУРХАЙ, АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ 2017 ОНЫ 03 САРЫН БАЙДЛААР
16Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2018 оны 01-р сарын 09-ны байдлаар)
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 26-ны байдлаар)
18Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 12-ны байдлаар)
19Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 12-р сарын 5-ны байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 28-ны байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 14-ны байдлаар)
22ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 11-р сарын 07-ны байдлаар)
24Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 10-р сарын 31-ний байдлаар)
25Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 10-р сарын 25-ны байдлаар)
1Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 9-р сарын 20-ны байдлаар)
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 9-р сарын 12-ны байдлаар)
3Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 30-ны байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 23-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 8-р сарын 22-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 7-р сарын 18-ны байдлаар)
7Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 7-р сарын 4-ний байдлаар)
8Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 6-р сарын 21-ний байдлаар)
9Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 24-ний байдлаар)
10Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 16-ны байдлаар)
11Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 09-ний байдлаар)
12Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 5-р сарын 03-ны байдлаар)
13Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 25-ны байдлаар)
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 18-ны байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 11-ний байдлаар)
16Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 4-р сарын 4-ний байдлаар)
17Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 28-ны байдлаар)
18Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2017 оны 2-р сарын байдлаар)
19Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2017 оны 1-р сарын байдлаар)
20Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 21-ний байдлаар)
21Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 14-ний байдлаар)
22Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 3-р сарын 10-ны байдлаар)
23Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 21-ний байдлаар)
24Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 14-ний байдлаар)
25Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 2-р сарын 7-ны байдлаар)
1Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 1-р сарын 25-ны байдлаар)
2Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (2017 оны 1-р сарын 20-ны байдлаар)
3Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 12-р сарын байдлаар)
4Түлш, шатахууны үнэ (1-р сарын 10-ны байдлаар)
5Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 27-ны байдлаар)
6Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 20-ны байдлаар)
7Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 13-ны байдлаар)
8Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 11-р сарын байдлаар)
9Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (12-р сарын 6-ны байдлаар)
10Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 23-ны байдлаар)
11Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 10-р сарын байдлаар)
12Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 15-ны байдлаар)
13Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (11-р сарын 9-ний байдлаар)
14Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (10-р сарын 25-26-ны байдлаар)
15Түлш, шатахууны үнэ, газрын тосны олборлолт (10-р сарын 17-ны байдлаар)
16Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 9-р сарын байдлаар)
17Уул уурхай, аж үйлдвэрийн салбарын статистик мэдээлэл (2016 оны 8-р сарын байдлаар)